Варвинська селищна рада
Чернігівської області

Оголошення про проведення конкурсу щодо придбання службового житла у комунальну власність

Дата: 17.05.2024 11:51
Кількість переглядів: 160

Варвинська селищна рада Прилуцького району Чернігівської області оголошує конкурс щодо придбання службового житла згідно Програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2024-2025 роки, затвердженої рішенням сесії селищної ради №286 від 16 листопада 2023 року (зі змінами), Порядку придбання службового житла, затвердженого рішенням сесії селищної ради №124 від 10 травня 2024 року, рішення сесії «Про придбання службового житла» №126 від 10 травня 2024 року.

Організатор конкурсу: Варвинська селищна рада Прилуцького району Чернігівської області.

Код ЄДРПОУ: 04412372

Поштова адреса: 17600 Чернігівська область Прилуцький район селище Варва вул. Шевченка, 38

e-mail: varva@vsrada.gov.ua

контактний телефон: +380950012343

Особа, уповноважена на зв’язок з учасниками:

Секретар комісії – Булда Аліна Володимирівна

тел. +380668198462

ел.адреса: varva@vsrada.gov.ua

Режим роботи конкурсної комісії:

Понеділок – четвер 8.00-17.00

П’ятниця – 8.00-16.00

Субота, неділя – вихідні

Інформація про предмет конкурсу:

Найменування предмета конкурсу Придбання службового житла у комунальну власність для лікарів КНП «Варвинська лікарня».

Головний розпорядник коштів - Варвинська селищна рада Прилуцького району Чернігівської області.

Джерело фінансування конкурсу: кошти бюджету Варвинської селищної територіальної громади.

Конкурс проводиться на підставі: Житлового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2024-2025 роки, затвердженої рішенням ради №286 від 16 листопада 2023 року (зі змінами), Порядку придбання службового житла, затвердженого рішенням ради №124 від 10 травня 2024 року, рішення «Про придбання службового житла» №126 від 10 травня 2024 року.

Валютою конкурсної пропозиції є національна валюта - гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті.

Усі документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, повинні бути складені українською мовою.

Документи або копії документів, що надаються учасниками у складі їх конкурсних пропозицій, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову.

Переклад цих документів обов’язково має бути завірений учасником. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Учасниками конкурсу можуть бути лише власники нерухомого майна.

Вимоги до житла, яке планується придбати.

Квартира (кімнат не менше ніж дві), розташована в селищі Варва Прилуцького району Чернігівської області.

Основні вимоги до квартири

Квартира повинна бути:

 1. запропонована у житлових будинках на вторинному ринку;
 2. бути благоустроєним та відповідати встановленим санітарно-технічним вимогам і придатним для проживання (енергозабезпечення, газ, водопостачання);
 3. бути облаштована каналізацією, мати систему опалення, водопостачання, енергопостачання та відповідні лічильники обліку;
 4. бути без заборгованості по комунальних послугах та інших платежах;
 5. технічний паспорт на житло має бути оформлений відповідно до чинного законодавства.

Квартира повинна бути неаварійною, без тріщин та будь-яких пошкоджень стін, покрівлі, не потребувати капітального ремонту, бути впорядкованою, придатною для проживання і відповідати встановленим санітарним та технічним вимогам (енергозабезпечення, опалення, централізоване водопостачання, водовідведення), відсутні самовільні переобладнання у квартирі.

Вартість 1 кв.м. житла не повинна перевищувати 21317 грн., що відповідає опосередкованій вартості 1 кв.м. загальної площі квартири (з ПДВ) у Чернігівській області.

Показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (розраховані станом на 01 січня 2024 року) затверджені наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 28.01.2024 № 72.

Учасник під час визначення вартості житла та надання конкурсної пропозиції повинен врахувати витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).

Для участі у конкурсі подаються:

 1. заява про участь у конкурсі із зазначенням найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності, місцезнаходження, номера телефону для юридичних осіб, або прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання та місця реєстрації проживання, номера телефону (відповідно до зразку, зазначеному у Додатку 1);
 2. виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
 3. засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);
 4. копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 5. інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (для юридичних осіб);
 6. інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єкта нерухомого майна, що пропонується для продажу із відомостями про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження (документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження»);
 7. документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності або свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, міни, дарування, свідоцтво про право на спадщину тощо);
 8. у разі набуття права власності на нерухоме майно до 2013 року - відповідна довідка з БТІ та оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
 9. засвідчена в установленому порядку копія технічного паспорта на квартиру;
 10. копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі наявності);
 11. фотокартки житла – кожної кімнати окремо, допоміжних приміщень, наявність внутрішніх мереж (водопостачання, газопостачання, електропостачання);
 12. звіт про незалежну оцінку майна;
 13. довідки про відсутність заборгованості за комунальні послуги;
 14. цінову конкурсну пропозицію (згідно Додатку 2);
 15. документ, що посвідчує відсутність на час подання конкурсних пропозицій осіб, які зареєстровані в житловому приміщенні подається у випадку визнання переможцем перед укладенням договору купівлі-продажу.

Оформлення конкурсних пропозицій

Усі сторінки конкурсної пропозиції учасника конкурсу повинні бути пронумеровані.

На зворотній стороні останньої сторінки повинен бути зроблений запис, в якому вказуються цифрами і прописом кількість пронумерованих сторінок, який засвідчується підписом учасника (уповноваженої особи учасника).

Пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, який прошивається до складу пропозиції і рахується як перший аркуш.

Пропозиція та документи готуються учасниками в одному примірнику і подаються у письмовій формі (завірена особистим підписом), яка повинна бути прошита, пронумерована у запечатаному конверті з позначкою “Конкурсна пропозиція”.

На конверті, крім позначки “Конкурсна пропозиція” повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника – Варвинська селищна рада Прилуцького району Чернігівської області, 17600 Чернігівська область Прилуцький район селище Варва вул. Шевченка, 38;

- назва предмета конкурсу «Придбання службового житла у комунальну власність для лікаря КНП «Варвинська лікарня»;

- повне найменування учасника конкурсу, його адреса (поштова та юридична з поштовим індексом), ідентифікаційний код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), номери контактних телефонів, факсу, е-mail (за наявності);

- маркування: “Не відкривати до (зазначається дата та час розкриття конкурсних пропозицій”). 

 

Додаток 1 (завантажити) 

Конкурсній комісії з організації заходів щодо придбання службового житла

у комунальну власність для лікарів КНП «Варвинська лікарня»

 

Заява

 про участь у конкурсі з придбання службового житла у комунальну власність для лікарів КНП «Варвинська лікарня»

(Зразок)

 

Вивчивши матеріали про проведення конкурсу, Учасник:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника повністю.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 1. Серія, номер паспорта, ким і коли виданий

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 1. Поштова адреса учасника

________________________________________________________________________

 1. Телефон, тел/факс учасника

________________________________________________________________________

 1. Розрахунковий рахунок учасника та банківські реквізити обслуговуючого банку (банків ) (найменування, поштова адреса, телефон, тел/факс, тощо).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Особа учасника, яка уповноважена підписувати конкурсні пропозиції (прізвище ініціали).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Особа учасника, яка уповноважена укладати договір (за наявності).

Прізвище, ім’я та по батькові_______________________________________________

Контактний номер телефону (телефаксу)_____________________________________

Е-mail___________________________________________________________________

 

подає на участь у конкурсі для придбання службового житла у комунальну власність для лікарів КНП «Варвинська лікарня» конкурсну пропозицію згідно з технічними, якісними та кількісними характеристиками предмета закупівлі та іншими вимогами конкурсної документації.

 

___________

           _____________

______________________________

(дата)

(підпис)

(посада, прізвище, ініціали керівника, або уповноваженої особи)

 

 

 

Додаток 2 (завантажити

Конкурсній комісії з організації заходів щодо придбання службового житла у комунальну власність для лікарів КНП «Варвинська лікарня»

ЦІНОВА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ

 

з/п

Адреса житла (квартири)

 

 

 

 

 

Поверх

 

Кіль

кість

кімнат

Загальна площа,

кв.м

Житлова площа,

кв.м

Вартість житла (картири)

грн.

Вартість 1 кв.м

грн.

Рік введення в експлуа тацію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантую конкурсній комісії можливість огляду запропонованого на конкурс житла на предмет перевірки його фактичної відповідності поданим конкурсним пропозиціям.

Гарантую, що на момент подання даної конкурсної пропозиції:

- житло не перебуває під забороною (арештом), а також під податковою заставою;

- нікому іншому не продане (в тому числі не існує попередніх договорів щодо його відчуження з третіми особами), не подароване, не обміняне, не відчужене іншим способом, як юридична адреса не використовується, в ренту, іпотеку або як внесок до статутного капіталу не передано, не надано в користування наймачам (орендарям), у судовому спорі не перебуває;

- заборгованість зі сплати комунальних послуг - відсутня;

- технічні, якісні характеристики житла відповідають встановленим нормам.

 

Я уповноважений на підписання Договору, маю можливість та погоджуюсь виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій конкурсної пропозиції, на загальну суму______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(цифрами та прописом)

Якщо мою конкурсну пропозицію буде визнано найвигіднішою, я візьму на себе зобов'язання передати житло та виконати всі умови, передбачені договором про купівлю-продаж житла.

Погоджуюсь дотримуватися умов цієї конкурсної пропозиції протягом 90 календарних днів з дати розкриття конкурсних пропозицій. Моя конкурсна пропозиція буде обов'язковою для мене і може бути визнана конкурсною комісією найвигіднішою у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Погоджуюсь з тим, що конкурсна комісія може відхилити мою або всі пропозиції та розумію, що конкурсна комісія не обмежена у прийнятті будь-якої іншої конкурсної пропозиції з більш вигідними умовами.

Якщо моя конкурсна пропозиція буде визнана конкурсною комісією найвигіднішою, я зобов'язуюся підписати договір купівлі–продажу з Варвинською селищною радою.

Даю згоду на обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

___________

           _____________

______________________________

(дата)

(підпис)

(посада, прізвище, ініціали керівника, або уповноваженої особи)

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь