Варвинська селищна рада
Чернігівської області

ВАРВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:

Дата: 15.01.2021 10:37
Кількість переглядів: 762

Начальник юридичного відділу

 

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво відділом в межах делегованих йому повноважень, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та координує їх роботу. Забезпечує виконання поставлених перед відділом завдань. Забезпечує узагальнення інформації з питань, що належать до повноважень відділу. Погоджує положення відділу та посадові інструкції працівників структурного підрозділу. Подає керівництву  в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу,  своєчасного заміщення вакансій, заохочення та застосування заходів дисциплінарних стягнень. Організовує роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими виконавчими органами ради, відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, що стосуються діяльності відповідного структурного підрозділу. Співпрацює з відповідними органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ  завдань. Розглядає в межах повноважень та організовує своєчасний та якісний розгляд працівниками підрозділу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з питань, віднесених до компетенції відділу ради, а також підготовку за результатами їх розгляду проектів відповідей. Забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни відділу.

 

 

Головний спеціаліст фінансового відділу

 

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою. Без вимог до стажу роботи.

Завдання, обов'язки та повноваження. У межах визначених посадовою інструкцією завдань забезпечує реалізацію визначених повноважень, бере участь у розробленні місцевих програм (за відповідними галузевими напрямами), здійснює контроль за їх виконанням, аналізує їх результативність та ефективність, за результатом якого готує відповідні пропозиції керівнику структурного підрозділу або керівнику вищого рівня. Здійснює координацію одного з напрямів діяльності підрозділу або напрямку діяльності місцевої ради. Здійснює методичне керівництво роботою спеціалістів нижчої категорії (кваліфікації). Здійснює безпосередньо, організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з реалізації визначених повноважень. Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи відповідного підрозділу (за визначеним напрямом), надає необхідну методичну допомогу працівникам у виконанні завдань, доручень керівництва. Забезпечує виконання завдань з реалізації визначених повноважень, здійснює комплекс заходів, що стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання. За дорученням керівника підрозділу або керівника вищого рівня бере участь в організації та проведенні нарад з питань, що належать до його повноважень. У межах повноважень забезпечує підготовку проектів рішень місцевої ради та розпоряджень селищного голови. Розглядає листи та звернення юридичних та фізичних осіб, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його повноважень. Бере участь у розробленні організаційно-методичних документів. Проводить аналіз документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу.

 

 

 

Завідувач сектору оборонної роботи та цивільного захисту

 

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Завдання, обов'язки та повноваження. Очолює та керує сектором ради, розподіляє обов'язки між їх працівниками, координує їх роботу. У межах визначених повноважень забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до сектору ради. У межах визначених повноважень разом із фахівцями ради забезпечує виконання доручень селищного голови, здійснює підготовку проектів поточних та перспективних планів роботи сектору ради, проектів рішень, що виносяться на розгляд виконавчого комітету ради. Аналізує та узагальнює матеріали про хід виконання організаційно-розпорядчих документів  ради та її виконавчих органів для селищного голови. Подає керівнику в межах визначених повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників сектору, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та застосування заходів дисциплінарних стягнень. У межах визначених повноважень розглядає пропозиції, звернення, заяви, що надходять до ради, готує відповідні матеріали та подає їх на розгляд, селищному голові.

 

 

 

Спеціаліст І категорії сектору оборонної роботи та цивільного захисту

 

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою. Без вимог до стажу роботи.

Завдання, обов'язки та повноваження. У межах визначених посадовою інструкцією завдань виконує роботу, пов'язану з аналітичною діяльністю сектору. Контролює та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи, аналізує хід реалізації завдань. Взаємодіє з підвідомчими підприємствами та організаціями з питань, що належать до повноважень сектору. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з прийняттям та виконанням управлінських рішень, а також відповіді на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до сектору або селищної ради. Забезпечує ведення діловодства у секторі.

 

 

 

Головний спеціаліст Журавського старостинського округу

 

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою. Без вимог до стажу роботи.

Завдання, обов'язки та повноваження. У межах визначених посадовою інструкцією завдань забезпечує реалізацію визначених повноважень, бере участь у розробленні місцевих програм (за відповідними галузевими напрямами), здійснює контроль за їх виконанням, аналізує їх результативність та ефективність, за результатом якого готує відповідні пропозиції керівнику старостату або керівнику вищого рівня. Здійснює координацію одного з напрямів діяльності старостату. Здійснює безпосередньо, організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з реалізації визначених повноважень. Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи старостату, надає необхідну методичну допомогу працівникам у виконанні завдань, доручень керівництва. Забезпечує виконання завдань з реалізації визначених повноважень, здійснює комплекс заходів, що стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання. За дорученням керівника старостату або керівника вищого рівня бере участь в організації та проведенні нарад з питань, що належать до його повноважень. У межах повноважень забезпечує підготовку нормативно-правових документів у старостаті. Розглядає листи та звернення юридичних та фізичних осіб, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його повноважень. Бере участь у розробленні організаційно-методичних документів. Проводить аналіз документів, що стосуються роботи старостату.

 

 

 

Головний спеціаліст Озерянського старостинського округу

 

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою. Без вимог до стажу роботи.

Завдання, обов'язки та повноваження. У межах визначених посадовою інструкцією завдань забезпечує реалізацію визначених повноважень, бере участь у розробленні місцевих програм (за відповідними галузевими напрямами), здійснює контроль за їх виконанням, аналізує їх результативність та ефективність, за результатом якого готує відповідні пропозиції керівнику старостату або керівнику вищого рівня. Здійснює координацію одного з напрямів діяльності старостату. Здійснює безпосередньо, організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з реалізації визначених повноважень. Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи старостату, надає необхідну методичну допомогу працівникам у виконанні завдань, доручень керівництва. Забезпечує виконання завдань з реалізації визначених повноважень, здійснює комплекс заходів, що стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання. За дорученням керівника старостату або керівника вищого рівня бере участь в організації та проведенні нарад з питань, що належать до його повноважень. У межах повноважень забезпечує підготовку нормативно-правових документів у старостаті. Розглядає листи та звернення юридичних та фізичних осіб, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його повноважень. Бере участь у розробленні організаційно-методичних документів. Проводить аналіз документів, що стосуються роботи старостату.

 

Необхідні документи для участі у конкурсі: заява про участь у конкурсі; заповнена особова картка (форма П-2ДС); дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту; копії паспорта та військового квитка (за наявності); електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік.

 

 

 

Оголошення про конкурс надруковано в газеті «Слово Варвинщини» від 14.01.2021 р. №1. Прийом документів здійснюється  протягом   30 днів  від  дня  опублікування оголошення за адресою: смт Варва, вул. Пилипенка,3, кабінет №23, тел. 2-11-90.
 


Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь