A A A K K K
для людей із порушенням зору
Варвинська селищна рада
Чернігівської області

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Варвинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Варвинської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області

Дата: 12.07.2021 21:27
Кількість переглядів: 664

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Постанова КМУ від 27 грудня  2017 року № 1094  «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників ВИПУСК 78 Охорона здоров’я», затверджений Міністерством охорони здоров'я України від 29 березня 2002 р. № 117, Постанова КМУ від 21 серпня 2019 року № 792 «Про затвердження Порядку укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником  державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення виконавчого комітету Варвинської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області від 17 червня 2021 року № 73 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП «Варвинський ЦПМСД».

Повне найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Варвинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Варвинської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області.

 

Скорочене найменування закладу: КНП «Варвинський ЦПМСД».

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 17600, Україна, Чернігівська область, Прилуцький район, селище міського типу Варва, вулиця 9 Травня, 2-А.

 

Основним напрямом діяльності КНП «Варвинський ЦПМСД» є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Варвинської селищної територіальної громади, але не обмежуючись вказаними пунктами, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

 

Статут (додається).

 

Структура Підприємства (додається).

 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу (додається).

 

Строки приймання документів для участі у конкурсі: документи приймаються з 13 липня 2021 року до 02 серпня 2021 року включно.

 

 Адреса приймання документів для участі в конкурсі: вул. Шевченка, 38, смт Варва, Чернігівська область, 17600 (2 поверх) – Варвинська селищна рада Прилуцького району Чернігівської області (контактна особа Філоненко О.І., тел. 099-34-99-089, кабінет № 36).

         Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

   Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

 Інформація про місце та дату проведення конкурсу:

 

2 засідання конкурсної комісії відбудеться 03 серпня 2021 року (сесійна зала селищної ради, 10:00);

 

3 засідання конкурсної комісії відбудеться 05 серпня 2021 року (сесійна зала селищної ради, 10:00).

 

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Варвинської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області.

 

Вимоги до претендента на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Варвинський центр первинної медико-санітарної допомоги»:

  • громадянство України;

- вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».;

- стаж роботи не менше 3-х років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах;

- вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань чинного законодавства (Конституція України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я,; профіль, спеціалізація й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів ( у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктура ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організація виробництва, праці та управління; етика ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасна наукова література та науково-практична періодика за фахом; методика визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіка менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я);

- Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки; високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції претендентів на зайняття посади директора КНП «Варвинський центр первинної медико-санітарної допомоги»:

Конкурсна пропозиція повинна містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

  

 Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються контрактом.

 

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, згідно постанови КМУ від 19.05.1999 №859 (зі змінами) «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», виходячи з установлених:

- посадового окладу в розмірі згідно штатного розпису за фактично відпрацьований час;

- підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

- премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи підприємства. Розмір премії встановлюється відповідно до Положення про преміювання за погодженням з виконавчим комітетом селищної ради;

- заробітна плата Керівника індексується відповідно до закону України «Про індексацію грошових доходів населення»;

- Керівнику дозволяється вести роботу за спеціальністю в межах робочого часу за основною посадою з виплатою 25% посадового окладу лікаря відповідної спеціальності;

- посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності до змін умов оплати праці відповідно до чинного законодавства;

- здійснюється виплата інших обов’язкових виплат, передбачених законодавством;

- преміювання Керівника, надання матеріальної допомоги здійснюються за розпорядженням селищного голови у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці;

- у разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються;

- Керівник підлягає всім видам забезпечення по соціальному (медичному) страхуванню.
Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь