A A A K K K
для людей із порушенням зору
Варвинська селищна рада
Чернігівської області

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Схема санітарного очищення смт Варва Чернігівської області»

Дата: 23.12.2021 09:41
Кількість переглядів: 270

1. Замовник.

Варвинська селищна рада, 17600, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Варва, вул. Шевченка, буд. 38.

 

2. Вид та основні цілідокумента державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Розроблення Схеми санітарного очищення смт Варва здійснюється на виконання вимог п.5 ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п.15 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.(б) ст.21 Закону України «Про відходи» та рішення Варвинської селищної ради від 14.03.2019 № 41 «Про розроблення Схеми санітарного очищення населених пунктів Варвинської селищної ради Варвинського району Чернігівської області».

Склад та зміст схеми санітарного очищення визначається ДБН Б.2.2- 6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» пунктом 3.1 якого передбачається «у схемі треба передбачати використання передових технологій, технічних рішень, технологічного обладнання, які відповідають природоохоронним та санітарно-гігієнічним вимогам і забезпечують унеможливлення впливу шкідливих факторів на довкілля та здоров’я людини».

Метою схеми санітарного очищення є впровадження системи поводження з відходами, яка забезпечуватиме зменшення обсягів захоронення відходів, впровадження роздільного збирання відходів, безпечне поводження з відходами, в т.ч. небезпечними відходами у складі побутових відходів, максимально можливе використання вторинної сировини в складі відходів, створення системи прибирання території населеного пункту, яка попереджуватиме негативний вплив на довкілля та зменшення небезпеки негативного впливу на здоров’я населення.

Основними завданнями Схеми санітарного очищення смт Варва є визначення:

 • черговості здійснення заходів із санітарного очищення;
 • обсягів робіт із санітарного очищення;
 • систем і методів поводження з побутовими відходами;
 • необхідної кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів, машин, механізмів, устаткування та інвентарю для здійснення робіт із прибирання об’єктів благоустрою;
 • доцільності проектування, будівництва, реконструкції, розширення об’єктів поводження з побутовими відходами, їх основних параметрів і місць розміщення;
 • обсягів фінансування заходів, передбачених схемою.

У схемі передбачатиметься використання передових технологій, технічних рішень, технологічного обладнання, які відповідають природоохоронним та санітарно-гігієнічним вимогам і забезпечують унеможливлення впливу шкідливих факторів на довкілля та здоров’я мешканців населеного пункту.

Досягнення мети Схеми санітарного очищення смт Варва має стати важливою умовою для забезпечення комплексного підходу для розв’язання проблем санітарного очищення населеного пункту.

 

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності.

Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Оцінка впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності відповідно до заходів Схеми санітарного очищення смт Варва буде здійснюватися згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

4. Ймовірні наслідки

а)  для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході проведення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Схеми санітарного очищення смт Варва Чернігівської області», зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • ґрунти;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття;
 • кліматичні фактори;
 • безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я.

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики відходів створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та вимагають спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Схема санітарного очищення населеного пункту передбачає створення відповідної інфраструктури та визначає завдання, які покликані створити комплексну систему поводження з відходами, що в свою чергу мінімізує шкідливий вплив на здоров’я населення;

б)  для територій з природоохоронним статусом:

Під час проведення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки реалізації заходів Схеми санітарного очищення смт Варва на території рекреаційних зон та території та об'єкти природно-заповідного фонду населеного пункту;

 

в)  транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Відсутні.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Для досягнення мети Схеми санітарного очищення смт Варва необхідно комплексне, системне і цілеспрямоване вирішення наступних основних завдань:

 • впровадження системи поводження з відходами яка забезпечуватиме зменшення обсягів захоронення відходів, впровадження роздільного збирання відходів, безпечне поводження з відходами, в т.ч. небезпечними відходами у складі побутових відходів, максимально можливого використання вторинної сировини в складі відходів,
 • організація системи прибирання території населеного пункту яка попереджуватиме негативний вплив на довкілля,
 • здійснення контролю за дотриманням нормативних вимог щодо санітарного очищення території;
 • залучення громадськості до свідомого поводження з побутовими відходами через інформування та освіту населення.

Найсприятливішим варіантом буде розроблення та затвердження Схеми санітарного очищення смт Варва .

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного документа державного планування.

Альтернатива 2:

«Передбачення у Схемі санітарного очищення смт Варва інфраструктури поводження з відходами без диференціації такої інфраструктури за видами відходів».

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Для проведення стратегічної екологічної оцінки, зокрема, буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін Схеми санітарного очищення смт Варва  з точки зору екологічної ситуації;
 • забезпечення можливості для участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу Схеми санітарного очищення смт Варва на складові довкілля та на стан здоров’я населення;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження Схеми санітарного очищення смт Варва на довкілля.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Організація Схеми санітарного очищення смт Варва повинна розроблятися з урахуванням кліматичної зони, сезонів року, епідеміологічної обстановки та відповідати санітарно-гігієнічним вимогам.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно до «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 №296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування».

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Схеми санітарного очищення смт Варва Чернігівської області» подаються до:

Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Варвинської селищної ради, на адресу: 17600, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Варва, вул. Шевченка, буд. 38, електронна адреса: [email protected], контактний телефон: (095) 0012343. Відповідальна особа – Левадний Володимир Стефанович.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення Заяви - до 07 січня 2022 року.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь